17. edycja ogólnopolskiego konkursu Artystyczna Podróż HestiiPolski rynek artystyczny stale układa się na nowo a w jego dynamicznym i otwartym obiegu spotyka się wielu uczestników. W tym właśnie kontekście rozpoczyna się 17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który zaproszenie do wejścia w pole sztuki kieruje do studentów IV i V roku wszystkich polskich uczelni i kierunków artystycznych.

Od 8 stycznia 2018 studenci kierunków artystycznych w całej Polsce mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu, który będąc naturalną częścią polskiego rynku sztuki, daje młodym twórcom realną przestrzeń do zaistnienia w jego szerokim obiegu. W konkursie biorą udział prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance, które można zgłaszać przez specjalny panel na stronie internetowej.

Zgłoszenia prac konkursowych >>

Harmonogram 17. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii
8 stycznia 2018: start konkursu i otwarcie panelu zgłoszeń;
25 marca 2018: zamknięcie panelu zgłoszeń i rozpoczęcie obrad jury;
Do 9 maja 2018: ogłoszenie nazwisk finalistów konkursu;
25 czerwca 2018: ogłoszenie nazwisk laureatów podczas wernisażu wystawy finałowej w Muzeum nad Wisłą - filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
4 lipca 2018: koniec wystawy finałowej w Muzeum nad Wisłą - filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Rozpoczynając 17. edycję konkursu Artystyczna Podróż Hestii, zachęcamy do wejścia w pole sztuki, które jest otwarte na głos młodego pokolenia, a co więcej - potrzebuje nieustannie świeżego artystycznego wyrazu. W ten sposób chcemy pokazać, że jest to przestrzeń przyjazna, angażująca nie tylko artystów, ale i odbiorców. Pole sztuki, w którym swój udział ma wielu naszych partnerów, stanowi również przestrzeń bezpośredniego dialogu, tak potrzebnego przecież w dzisiejszym świecie - mówi Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

Jury 17. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii:
Piotr M. Śliwicki - przewodniczący jury, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA;
Nathalie Anglès - kuratorka i krytyczka sztuki, dyrektor Residency Unlimited w Nowym Jorku;
Sebastian Cichocki - kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
Jarosław Fliciński - artysta;
Magdalena Kąkolewska - prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii;
dr Josep Santacreu - prezes hiszpańskiej Grupy DKV Seguros, od 2008 roku partner projektu Artystyczna Podróż Hestii;
Paweł Sosnowski - krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda;
Michał Suchora - kurator, Galeria BWA Warszawa;
Bogna Świątkowska - prezes Fundacji Bęc Zmiana;
Agnieszka Tarasiuk - kuratork Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego - oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.Powrót