Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2017W konkursie mogą uczestniczyć absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

Kandydatów do Grand Prix mogą zgłaszać Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa oraz Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców. Możliwe są także zgłoszenia indywidualne.

Zgłaszanie kandydatów do 21 października 2017 (godz. 24.00)


Regulamin >>Powrót